Ob der AG Gëschter Owend zu Weiler ass een néie Comité vun der Feluba gewielt ginn:

Ob der Foto, vu lenks no riets:
Stéphane Schockmel, Alain Tonnar, Patrick Chaussy, Joël Feltes, Vito Perfido, Adrien Guignard, Patrick Warning, Patrick Felten, Emile Fox

-> Comité Central