Bonne chance Kim SCHMIDT fir eng méiglech Qualifikatioun fir Paris 2024  🍀 🤞 🏸 🇱🇺